Třída 4.C

Třídní učitel: Mgr. Lucie Hanáková


Vyučující jednotlivých předmětů:

PředmětVyučující
Čj, M, Vl, Př,, Tv, Vv, Pč, Hv    Mgr. Lucie Hanáková
Anglický jazyk Mgr. Michal Břenek
Anglický jazyk  Mgr. Lenka Schormová
Informatika