Třída 2.C

Třídní učitel: Iva Prokopcová 


Vyučující jednotlivých předmětů:

PředmětVyučující
Čj, M, Prv, Vv, TvIva Prokopcová 
Mgr. Radovan Šmíd 
HvMgr. Iva Špunarová 
VP Aj konverzaceMgr. Jana Mertová
 VP sportovní výchovaIva Prokopcová  Mgr. Daniela Vacková