Třída 5.B

Třídní učitel:  Mgr. Robert Popek


Vyučující jednotlivých předmětů:

PředmětVyučující
Čj, M, Př, Vl, Vv, Hv, Tv, PčMgr. Robert Popek
InformatikaMgr. Ilona Mikelová
Anglický jazykMgr. Lenka Schormová, Mgr. Ivana Svobodová 
Anglický jazykMgr. Ing. Sylva Rašovská
VP Anglický jazykMgr. Lenka Schormová
VP Tělesná výchovaMgr. Robert Popek,Mgr. Radovan Šmíd