Třída 5.A

Třídní učitel:  Mgr. Radovan Šmíd 


Vyučující jednotlivých předmětů:

PředmětVyučující
Čj, M, Vl, Př, Vv,Hv, Tv, Pč Mgr. Radovan Šmíd 
Anglický jazykIng. Mgr. Sylva RašovskáMgr. Ivana Svobodová 
Anglický jazykMgr. Lenka Schormová
VPTělesná výchovaMgr. Radovan Šmíd, Mgr. Robert Popek
VP Anglický jazykMgr. Ivana SvobodováMgr. Lenka Schormová