Učivo 27.9. - pro běžce;-)

ČJ - ústně příbuzná slova ke slovům - cvičit, lovit, hrát (musí společný kořen i podobný význam)

      - uč. 20/4 - ústně, 20/5 - ústně + doplněná slova přepsat do sešitu (oddělit předponu + zkusit určit kořen)

M - uč.12/67 - připomenout dělení se zbytkem - do sešitu, 13/jednotky času, 13/68, 69 - ústně, sl.úlohy 13/70, 73 - ústně

D.Ú. M 13/78 - dělení se zbytkem

Vl - povídání o Brně a Kuřimi

- do sešitu: BRNO

                    - krajské město Jihomoravského kraje

                    - leží na soutoku Svitavy a Svratky

                    - památky - hrad Špilberk, Petrov

                    - nalepit vlastní obrázek/obrázky

                   KUŘIM

                    - má víc než 10 tisíc obyvatel

                    - nalepit obrázek/obrázky + co zde najdeme