Učivo 21. a 22.9

ČJ - PS dodělat s.5, D.Ú. uč.s.9/10 - slovesa; pracovní list s jednoduchými větami na určování zákl.sklad.dvojice a slovních druhů (dám v PO)

M - geometrie - zopakování - různoběžky, rovnoběžky, střed úsečky (s. 9 a 17),

    uč.s.8 - jednotky hmotnosti a objemu, 8/39, ústně 8/43, 45, D.Ú. uč.7/34

P.S. Omlouvám se, že to píši až dnes...