Třída 4.A

Třídní učitel:  Mgr. Jana Smetanová


Vyučující jednotlivých předmětů:

PředmětVyučující
Čj, M, Vl, Př,, Vv, Pč, Hv, TvMgr. Jana Smetanová
AjMgr. Lenka Schormová
AjMgr. Dana Bémová
PVP Tělesná výchovaMgr. Jana Smetanová
InformatikaMgr. Ilona Mikelová