3.D

Třídní učitel: Mgr. Daniela Vacková


Vyučující jednotlivých předmětů:

PředmětVyučující
Čj, M, Pč, Tv, Vv, Hv, Mgr. Daniela Vacková
VP AjMgr. Lenka Schormová, trojanová
Čs (Prv) mikelová