Třída 1.B

Třídní učitel:    Mgr. Robert Popek


Vyučující jednotlivých předmětů:

PředmětVyučující
Čj, M, Prv, Vv,  Hv, Tv, Pč                       Mgr. Robert Popek                          
PVP Sportovní hryIva Prokopcová