Třída 1.B

Třídní učitel:    Mgr. Andrea Procházková


Vyučující jednotlivých předmětů:

PředmětVyučující
Čj, M, Prv, Vv,  Hv, TvMgr. Andrea Procházková
Mgr.  Marie Benešová
VP Aj konverzaceMgr. Andrea Procházková
VP Sportovní hryMgr. Lucie PeřinováMgr. Jindřiška Dvořáková