Mgr. Jitka Trojánková

Tel.: 541 230 342
E-mail: trojankova@zskj.cz
Kabinet I. trakt, 2. posch. dvře č. 76
Třídní učitel: 4.B

Vyučované předmětyTřída
Čj, M, Vl, Př, Vv, Tv, Pč4.B
Informatika4.B
Pracovní činnosti6.A
Výtvarná výchova3.C