Mgr. Jindřiška Dvořáková

Tel.: 541 230 342
E-mail: dvorakova@zskj.cz
Kabinet
Třídní učitel: 1.A

Vyučované předmětyTřída
Čj, M, Čs, Vv, Tv,  Hv 1.A
PVP Sportovní hry 1. třídy, 4. třídy