Mgr. Jana Mertová

Tel.: 541 230 342
E-mail: mertova@zskj.cz
Kabinet: areál školní družiny
Třídní učitel: 2.B

Vyučované předmětyTřída
Aj 
Čj, M, Prv, Vv, Pč, Tv, Hv2.B