Mgr. Andrea Procházková

Tel.: 
E-mail: prochazkova@zskj.cz
Kabinet: areál školní družiny
Třídní učitel: 1.B 

Vyučované předmětyTřída
Čj, M, Prv, Vv,Tv, Hv, Pč  1.B