Iva Prokopcová

Tel.: 541 230 342 kl. 15
E-mail: prokopcova@zskj.cz
Kabinet: areál školní družiny
Třídní učitel: 2.C

Vyučované předmětyTřída
Čj, M, Čs, Hv,Vv, Pč, Tv 2.C
PVP Sportovní hry  1. a 2. ročník