RNDr. Hana Bytešníková

Tel.: 541 230 342 kl. 20
E-mail: bytesnikova@zskj.cz
Kabinet: Kabinet jazyků a dějepisu

Vyučované předmětyTřída
Matematika 6.A, 6.B, 7.A
Zeměpis 8.A
VP Matematický seminář 6.A, 6.B, 7.A