PhDr. Helena Melicharová

Tel.: 541 230 342
E-mail: melicharova@zskj.cz
Kabinetpřízemí dveře č. 47
Třídní učitel: 6.B 

Vyučované předmětyTřída
Přírodopis6.A, 6.B
Přírodopis7.A, 7.B
Přírodopis8.A, 8.B
Přírodopis9.A, 9.B
Německý jazyk7.B, 7.A
Německý jazyk8.A, 8.B
Německý jazyk9.A, 9.B
VP Přírodovědný seminář7.A7.B
VP Přírodovědný seminář8.A, 8.B