REŽIM VÝUKY V OBDOBÍ S TEPLOTOU NAD 30°C – ZŠ JUNGMANNOVA

 

Vážení rodiče, s odkazem na vyhlášku č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých,§ 18

(3)Při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30 °C nebo kdy je výsledná teplota kulového teploměru tg max vyšší než 31°C, musí být přerušeno vyučování a zajištěno jiné náhradní opatření pro děti a žáky s možností pobytu mimo budovu včetně zajištění pitného režimu.

Žáci ZŠ Jungmannova mají zajištěn pitný režim, výuka je uzpůsobena klimatickým podmínkám (výuka v chladnějších částech areálu školy, ve stínu zahrady)….

Toto opatření platí ve dnech s teplotou ovzduší 30°C a více. Zároveň Vás prosím, o dohled nad pitným režimem Vašich dětí.                                                 Děkuji Richard Mach – ředitel školy