Zájezd do Anglie 27. 5. - 1. 6. 2018

Vážení rodiče,
v letošním školním roce 2017/2018 uspořádá naše základní škola ve spolupráci s osvědčenou
cestovní kanceláří Školní zájezdy Brno autobusový zájezd do Velké Británie –
NÁMOŘNÍ VÝPRAVA DO PORTSMOUTH, HASTINGS, SOUTHAMPTON A DO LONDÝNA.
Pokud budete chtít své dítě přihlásit, vyplňte prosím přihlášku a odevzdejte zpět paní učitelce
Ivě Svobodové do 27.9.2017
Program zájezdu je přiložen k přihlášce.
Cena zájezdu: 7.850,-Kč (dospělí účastníci + 200 Kč/noc za ubytování)
(zahrnuje dopravu, ubytování a stravování v rodinách, pojištění).
Každý účastník si může dobrovolně připojistit storno poplatky pro případnou neúčast.
Cena nezahrnuje vstupy do památek - nutná výměna v librách (děti cca 60 liber, dospělí 90
liber)
Rozpis plateb:
1.500,-Kč - první záloha, odevzdat do konce září (27.9.) spolu se závaznou přihláškou
2.000,-Kč - druhá záloha, do 15.11.2017
2.000,-Kč - třetí záloha, do 30.1.2018
2.350,-Kč - doplatek, do 10.3.2018
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - -
Vyplňte prosím informace požadované pro cestovní kancelář:
Jméno a příjmení dítěte: ………………… Rodné číslo: ………………………
Bydliště: ………………… ………………… …………… PSČ: ……..…… Zdrav.
pojišťovna: ………..
Číslo cest. pasu: …………………………………… Platnost pasu do: ………………………….

Věk dítěte v době zájezdu: ………… Alergie/Omezení: ………… ………… ………… …………
Kontakt na rodiče: Email: ………………… Telefon: …………………
Závazná přihláška na zájezd do Velké Británie .
Přihlašuji svou dceru/syna ……………………………………. Třída …………………
na školní zájezd do Velké Británie v termínu 27.5.–1.6.2018.
Podpis zákonného zástupce: …………………………………… Dne…………………
Za předmětovou komisi AJ ZŠ Kuřim, Jungmannova: Mgr. Tamara Vacková