UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE ŽÁKŮ ZŠ JUNGMANNOVA - prevence žloutenky

Vážení rodiče, v níže uvedeném textu se seznamte se stanoviskem KHS Brno k epidemii infekční žloutenky. 

V režimu naší školy budou mít žáci, od 5. 9. 2016 ve všech učebnách, sociálních prostorách … k dispozici dezinfekční prostředky na mytí rukou. Veškerá sociální zařízení, kliky i ve třídách, umyvadla ve třídách, ve školní jídelně … se denně dezinfikují dezinfekčními prostředky, sociální zařízení dezinfikujeme každou vyučovací hodinu. Vyučující budou dohlížet na používání dezinfekčních prostředků žáky minimálně před svačinou a před obědem. Prosím Vás o součinnost a zvýšený DŮRAZ na užívání hygienických  ,, stereotypů“.                                      

Děkuji Richard Mach

 

Epidemie infekční žloutenky - virové hepatitidy typu A

Upozorňujeme na pokračující epidemický výskyt infekční žloutenky v Jihomoravském

kraji. Nákaza se šíří kontaktem od osoby k osobě - při nedodržení základních

zásad hygieny rukou, tj. umytí po použití WC a před každým jídlem.

Od začátku roku 2016 ke dni 26. 8. 2016 bylo v Jihomoravském kraji evidováno

celkem 190 potvrzených případů (desetinásobný počet proti předchozím rokům).

Aktuálně přibývá 15 - 20 případů týdně.

Nejvíce případů je v městě Brně a jeho okolí (80%). Nejvíce nemocných je ve věku

20 - 44 let, avšak nákaza postihuje také osoby ostatních věkových kategorií.

Aktivity letního období, spojené s nedodržením hygieny rukou, mohou přispívat k

dalšímu šíření nákazy (cestování, tábory, festivaly apod.).

Dodržování základních hygienických návyků je v prevenci přenosu zásadní:

 řádné mytí rukou teplou vodou a mýdlem vždy po použití WC

 řádné mytí rukou teplou vodou a mýdlem před každou konzumací jídla,

nápojů; je zcela nevhodné společné pití z jedné láhve (otírání hrdla láhve

rukou), ukusování z jedné svačiny, sdílení cigarety, vodní dýmky apod.

rizikové je konzumování jídla na ulici, pokud si před tím nemůžeme umýt

ruce

 při pití nápojů z plechovek dochází ke kontaktu úst s povrchovým materiálem

– doporučujeme přelít nápoj do sklenice nebo použít čisté brčko

 řádné mytí rukou vždy po návratu domů z venkovního prostředí (výtahy,

kontejnery na odpad, hřiště, MHD apod.)

 důsledně dohlížet na dodržování hygieny rukou u dětí

 pro případ, kdy si nemůžeme ruce umýt je vhodné mít u sebe malé balení

dezinfekčního prostředku na ruce nebo jednorázové dezinfekční ubrousky

 v případě výskytu onemocnění v rodině či svých blízkých se řídit pokyny

Krajské hygienické stanice

 Infekční žloutenka (virová hepatitida typu A) – základní informace

Jedná se o akutní virové onemocnění, postihující jaterní tkáň, infekce se šíří fekálně-orální cestou.

Virus vniká do těla ústy, z těla je vylučován stolicí, a to ještě před propuknutím onemocnění. První

příznaky onemocnění se objevují obvykle po 14 až 50 dnech od nákazy (tj. od průniku viru do

organismu). Onemocnění začíná náhle, s těmito příznaky:

 zvýšená teplota, bolesti svalů a kloubů

 nevolnost, nechutenství, zvracení

 zežloutnutí očního bělma, žluté zabarvení kůže - odtud název „žloutenka“; nemocný může mít

tmavší moč a světlou stolici (tyto typické příznaky však nemusí být přítomny vždy)

Diagnózu stanoví lékař na základě celkového vyšetření a krevních testů. Nemocný je izolován na

specializovaném infekčním oddělení.

Osoby, které byly v kontaktu s nemocným (rodina, spolupracovníci, spolužáci apod.), jsou pod

dohledem lékaře a epidemiologa po dobu 50 dnů a jsou vyloučeni z aktivit, které by mohly ohrozit

zdraví dalších osob – práce v potravinářství, lázně apod. Preventivně se lze proti nákaze nechat

naočkovat.

MUDr. Renata Ciupek

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno

www.khsbrno.cz

Aktualizace 26. 8. 2016