Školní kolo E cup

Školní kolo soutěže v anglickém jazyce 

V letošním roce se naše škola přihlásila do soutěže v anglickém jazyce English Cup vyhlášené jazykovou školou A SCHOOL. Soutěž je pořádána ve spolupráci s Cambridgeskou univerzitou a s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity.

A SCHOOL ENGLISH CUP 2013 je soutěž určená žákům 8. a 9. tříd a také studentům středních škol v ČR.

 Hlavním cílem soutěže je zvýšit motivaci žáků a studentů ke studiu anglického jazyka. Žáci tak mají jedinečnou příležitost ověřit si v praxi, jaké jsou jejich dosavadní znalosti podle stupně obtížnosti určeného Evropským referenčním rámcem pro jazyky a zjistit, nakolik by byli úspěšní u mezinárodních cambridgeských zkoušek.

7.12. a 12.12.2013 proběhla školní kola na naší škole. Žáci vypracovávali testy podle přísných pravidel pro mezinárodní cambridgeské zkoušky. Testy se skládaly ze tři částí: z poslechu, porozumění přečtenému a z psaní. Úkoly byly velmi náročné, záměrně pořadatelem nastavené o jednu úroveň obtížnosti výše. Ale přesto si někteří naši žáci i s těmito testy poradili velmi dobře.

 

Letošní nejúspěšnější řešitelé z 8. ročníku:

1. místo Anna Koláčková 84 %

2. místo Dominika Prášková 81 %

3. místo Josef Obůrka 77 %

   Lucie Streďanská 77 %

4. místo Monika Božková 72 %

5. místo Gabriela Indrová 65 %

6. místo Štěpánka Machotová 65 %

7. místo Jiří Zajíček 60 %

8. místo Daniel Pyšný 57 %

9. místo Jakub Malý 53 %

10. místo Vendula Prokešová 51 % 

Pro deváťáky byla soutěž ještě náročnější, vypracovávali totiž stejný test, jako měli studenti třetích ročníků středních škol (úroveň B1 ERR). Úroveň znalostí žáků 9. tříd by měla být na konci ročníku pouze A2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Přesto lze říci, že několik žáků 9. tříd zabojovalo statečně a dostali se přes 50 % úspěšnosti.

 Nejlepšími žáky z devátých tříd v letošním roce byli:

Filip Štourač 68%

Dalibor Máslo 60%

Barbora Kubíková 54%

Kamila Smrčková 52%

Vítěz z každého ročníku postupuje do finálového kola, které se uskuteční v první polovině února 2013.

 

Mgr. Tamara Vacková