Zeměpisná exkurze do Rudického propadání

Žáci VIII. A a VIII. B třídy absolvovali v květnu zeměpisnou exkurzi do Rudického propadání. Navštívili místo, kde se nachází suchá propast, která je  hluboká 153 m a 12 km dlouhý jeskynní systém. Také navštívili místa, kde se od 11. století až do konce 19. století dobývala železná ruda a kde se později těžily keramické písky. V Rudici navštívili větrný mlýn, kde je umístěno muzeum se stálou expozicí rudických minerálů a materiálů týkajících se výzkumu v jeskynních oblastech.

Jana Kopková