Rozsvěcení vánočního stromu

Dne 2.12. jsme spolu s dětmi prvních tříd slavnostně rozsvítili 
vánoční stromeček. Protože jsou prvňáci již dobří čtenáři, byl jim předán 
Slabikář a malá sladkost. Na stromeček jsme zavěsili svá tajná vánoční přání
a  zazpívali jsme si vánoční písničky. Dík patří paní učitelce Mertové a 
Prokopcové za trpělivou a důslednou práci s našimi nejmenšími.