Pozvánka k zápisu do 1.tříd

Termín zápisu pro šk. rok 2014/ 2015

Základní škola Kuřim Jungmannova

Termín zápisu pro školní rok 2014/2015

VÁŽENÍ RODIČE,

zveme Vás a budoucí prvňáčky na Zápis do první třídy pro školní rok 2014/2015 a zároveň na Dny otevřených dveří.

Zápis do prvních tříd se uskuteční ve středu 15. ledna 2014 od 14,00 do 19,00. Pokud někdo z budoucích prvňáčků v tomto termínu nemá možnost k zápisu přijít, nechť nás kontaktuje - po vzájemné dohodě bude stanoven náhradní termín.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dny otevřených dveří.

Pokud se chcete přijít podívat do školy – prosím. Pouze se informujte na ředitelství školy tel. 739573397 u paní zástupkyně Mgr.Ilony Mikelové . Rádi Vás v naší škole uvítáme.

Proč právě naší školu?

Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům. Naše škola si klade za cíl především to, abychom našim žákům zajistili kvalitní přípravu pro další vzdělávání a vybavili je pozitivním přístupem ke vzdělávání vůbec, neboť v dnešní době stále vzrůstá význam celoživotního vzdělávání. Individuálním přístupem k našim žákům přispíváme k jejich rozvoji. Uvědomujeme si rozdíly mezi našimi žáky, identifikujeme jejich vzdělávací potřeby a zařazujeme příslušné metody a formy práce.

Ke kvalitnímu vzdělávání naši učitelé zajišťují odpovídající podmínky. V prostředí školy se naši pedagogové snaží vytvořit svým žákům i sobě bezpečné klima. Velký důraz klademe na preventivní opatření proti sociálně patologickým jevům a snažíme se vytvářet podmínky pro zdravý životní styl našich žáků (pitný režim, přestávky na čerstvém vzduchu, lyžařské výcviky, školy v přírodě, vyučovací hodiny mimo školní budovu) s důrazem na ekologickou výchovu (sběr papíru, třídění odpadu, šetření s energií a vodou).

Ke správným vztahům mezi učiteli a žáky přispívá bohatá nabídka mimoškolních činností. Naše škola byla oceněna Zlatým certifikátem společnosti SCIO za dlouhodobou a rozsáhlou péči věnovanou kontrole výsledků vlastní činnosti.

Paní třídní učitelky pro školní rok 2014/2015

Paní učitelka Mgr.Dana Bémová a paní učitelka Mgr.Jindřiška Dvořáková.