Oznámení o konání voleb do školské rady

 

při  ZŠ  Kuřim, Jungmannova

 

Oznamujeme všem zákonným zástupcům nezletilých žáků a pedagogickým pracovníkům,

 

že se dne 24.9. 2015 od 17 hod  na ZŠ Kuřim Jungmannova ve vestibulu před jídelnou  

konají 

doplňující volby do školské rady. 

Zároveň Vás tímto vyzýváme 

k podávání návrhů na kandidáty do školské rady. 

Kandidátem může být každý zákonný zástupce nezletilých žáků a každý pedagogický pracovník.

 

Návrhy podávejte písemně do 20.9.2015 Vaší tř. učitelce (učiteli)

 

V návrhu uveďte jméno a příjmení kandidáta, adresu. Děkujeme

 

                                                                  Sylva Rašovská

                                                                předseda přípravného výboru

                                                           dne 9.9.2015