Ovoce a zelenina v barvách duhy

 Ve všech ročnících, kde vyučuje výtvarnou výchovu jsem se s třídami zapojila do soutěže: Ovoce a zelenina v barvách duhy. Přeji žákům hodně úspěchů a děkuji za účast v soutěži.

Eva Rothová

Inspirace ke většině tvorby žáků jsme čerpali z těchto fotografií. Na fotkách jsou výtvory pouze z ovoce, zeleniny, případně bylinek.