OSMÁCI SE TECHNICKY VZDĚLÁVAJÍ

Od letošního kalendářního roku začala naše škola spolupracovat se Střední průmyslovou školou a vyšší odbornou školou technickou, Brno Sokolská, která získala dotace z EU na podporu technického vzdělávání a spolupráci mezi základními a středními školami. Bylo vybráno 15 žáků osmých tříd, kteří jedenkrát za 14 dní dojíždějí na školu a seznamují se tam s nejrůznějšími aktivitami technického charakteru.

3D modelování

Seznámení s programem SolidWorks, modelování krabičky a figurky na Člověče, nezlob se, která je vytištěna na 3D tiskárně.

Automatizace

Zapojování několika obvodů s využitím pneumatiky a elektropneumatiky. Týmové souboje v zápasení prostřednictvím naprogramovaných sumo-robotů, ukázka průmyslového robota, modelu lanovky a osobního výtahu.

Elektrotechnika

Možnosti výroby elektrické energie a jak si energii vyrobit třeba i doma prostřednictvím citrónů, brambor, nebo dynama na kole. Ověřování Ohmova zákona, zjišťování vlivu stejnosměrného a střídavého napětí na žárovku. Měření tepové frekvence se zobrazením grafu na PC, tělesného odporu a teploty.

 

Na závěr seznámení se školou, ukázka učeben, laboratoří a dílen. Jaké jsou studijní možnosti a obory. Žáci zde vyplňují dotazník o spokojenosti a případných podnětech na zlepšení a nápadech pro další studenty.