Niepolomice

Ve dnech 11.11. - 13.11. 2016 navštívil pan ředitel Richard Mach a paní učitelka Gabriela Kučerová město Niepolomice v Polsku, aby byli účastni oficiálnímu podpisu smlouvy o partnerství mezi Niepolomicemi a Kuřimí. 
 Tímto podpisem začíná oficiální spolupráce mezi těmito městy, která se připravuje již od roku 2015. Pan ředitel i paní učitelka se velmi zajímali o tamní školství, navštívili místní základní i střední školu a s představiteli města diskutovali o možnostech návštěvy našich žáků, ale i žáků z Polska.
 Do budoucna se připravují další vzájemné projekty, které utuží přátelství mezi oběma městy. Doufáme, že i naši žáci se do této spolupráce rádi zapojí.