Němčina nekouše

Ve čtvrtek 5.6. se na naší škole uskutečnilo pro 6. a 7.třídy animační dopoledne s projektem "Němčina nekouše", na jehož podpoře se  finančně podílí Česko-německý fond budoucnosti.


Projekt si klade za cíl zvýšit zájem o výuku němčiny na českých základních školách. Formou her se žáci seznámili s jazykem zábavnou formou.