Návštěva z Polska

V našem městě Kuřimi nyní probíhají polské dny. K této příležitosti k nám zavítala delegace představitelů spřáteleného města Niepołomice, která se v pátek dopoledne zúčastnila slavnostního zahájení výstavy o československých a polských letcích v bitvě o Anglii. Do dalšího programu se zapojily i dva polské školní sportovní teamy. Družstvo mladých volejbalistek i fotbalový team spolu se svými trenéry zahájili návštěvu po náročné cestě obědem ve školní jídelně ZŠ Jungmannova. Po dobrém jídle se všichni přesunuli do tělocvičny, kde je přivítali naši žáci a paní učitelky – Z. Hlucháňová, J. Hliněnská a J. Kopková. Následoval společný turnaj v ringu, který sice skončil nerozhodně, ale ke spokojenosti obou stran s vědomím příjemného zážitku.

Odpoledne se v místním kostele konala mše svatá, které se účastnili děti i delegáti z Polska spolu s místními obyvateli. Po mši polské děti navštívily městskou knihovnu a zhlédly výstavu polské malířky I. Chmielewské a také fotografie z jarní návštěvy jejich rodného města Niepołomice.

Pozdní odpoledne patřilo sportovnímu vyžití v našem wellness–centru. Děti si společně zaplavaly a zadováděly v bazénu a potom následovalo zasloužené občerstvení v restauraci. Po večeři se rozvázala živá diskuze a zábava. I přes jazykovou bariéru a počáteční ostych se nakonec všichni výborně bavili.

V sobotu dopoledne naši hosté pod vedením průvodkyně, paní učitelky Kučerové, navštívili město Brno. Exkurze historickým centrem začala na náměstí Svobody, následovalo zastavení u brněnského draka na Staré radnici, pak ukázka historických budov na Zelném trhu a výstup na Petrov. Na zpáteční cestě si ještě prohlédli kapucínskou hrobku. Cesta za brněnskými památkami se velmi líbila, ale samozřejmě všem pořádně vytrávilo. Zpět se děti i jejich trenéři vrátili na oběd do Kuřimi.

Poslední částí společného programu bylo utkání školních družstev. Kuřimský i niepołomický fotbalový tým chlapců se utkal na místním stadionu a dívky odehrály svůj volejbalový souboj v tělocvičně naší školy. Naši chlapci vyhráli ve fotbale, hostující byli zase úspěšnější ve volejbale. Sláva vítězům a čest poraženým!

Pak již proběhlo jen vřelé rozloučení s našimi polskými hosty s přáním šťastného návratu. Myslím, že se všem toto setkání líbilo. Těšíme se, že třeba příště zavítáme zase my k našim hostům do Polska.