Nabídka kroužků školní rok 2015/2016 Základní škola Jungmannova

Nabídka kroužkůškolní rok 2015/2016

Základní škola Jungmannova

1.-3- třída               Flétničky Mgr. Marie Horká  1x týdně  platba pololetí 400Kč

                               Úterý 13.30 hod-14.30hod

1.-9. Třída               Lukostřelba            Mgr. Radovan Šmíd               1x týdně  platba pololetí 400Kč

                               Středa 14.30 hod-15.30hod

1.-9. Třída               Florbal                    Mgr. Radovan Šmíd               1x týdně  platba pololetí 400Kč

                               Čtvrtek 14.30hod-15.30hod

1.-5. Třída               Malba a kresba      Mgr. Lenka Šudáková             1xtýdně   platba pololetí 400Kč

                               Pondělí 16.00-17.00hod

5.-9.třída                Dramatický kroužek Mgr.Gabriela Kučerová, Mgr. Eva Altmannová platba pololetí 400Kč                                                                                           Termín upřesníme podle zájmu přihlášených dětí                                                                                            

1.-5.třída                 Němčina pro nejmenší Mgr. Daniela Vacková 1xtýdně       platba pololetí 400Kč

1.-2.třída                  Snag golf                              Mgr. Richard Mach, Mgr. Ilona Mikelová platba pololetí 400Kč

                               Pondělí  13,30hod – 14,30hod (v případě hry na Kaskádě čas posuneme)

1.-5.třída                 Malý vědec   Mgr. Eva Rothová                          1xtýdně   platba pololetí 400Kč

6.-9.třída                Park Cambridge English  Mgr.Lenka Schormová  1x týdně  platba pololetí 1000Kč

6.-9.třída                Francouzština         Mgr.Lenka Schormová           1x týdně  platba pololetí 500Kč

Kroužek bude otevřen při přihlášení 10 a více dětí

 

Návratka kroužky 2015/2016 – odevzdat nejpozději do 11.9.2015 třídnímu učiteli

Jméno a příjmení dítěte:

Třída:

Kroužek:

                                                                                              Podpis rodičů: