MEZINÁRODNÍ DEN ZVÍŘAT - fotografická soutěž

Jedním z úkolů, který plnily jednotlivé třídy druhého stupně v rámci projektového dne, byla průběžná dokumentace celé akce. Každá třída vybrala z množství nafocených fotografií tři, vytiskla je a umístila na chodbě školy. Z těchto fotografií byly vybrány ty nejlepší a vítězné třídy byly odměněny krásným dortem v podobě kontejnerů na třídění odpadů. Vítězné fotografie budou vytištěny, zarámovány a  umístěny v prostoru školní jídelny.

A kdo vyhrál?

  1. místo – třída 6. B
  2. místo – třída 6. A
  3. místo – třída 9. B