Poděkování

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na bezproblémovém průběhu včerejšího projektového dne "Po stopách Karla IV.".

Zvláštní poděkování patří všem pedagogům, kteří se aktivně věnovali projektu a  žákům devátých ročníků, kteří se svých úkolů zhostili na výbornou.

Včerejší den si užili děti i my dospělí. 

Bémová Dana

 Podívejte se na první část fotografií.