Exkurze do planetária

Dne 29. 10. 2012 navštívili  žáci VI. A  třídy planetárium v Brně.

Sál exploratoria, který je umístěn v planetáriu, nabízel unikátní procházku fascinujícím příběhem Sluneční soustavy. Žáci a studenti během ní získali moderní pohled na okolí naší planety, sáhli si na meteorit starý 1 milion roků a s pomocí audiovizuálního systému, který nemá ve střední Evropě obdoby, putovali napříč prostorem i časem. K dispozici byla také série mechanických exponátů demonstrujících různou tíži stejných předmětů na různých tělesech ve vesmíru, model Foucaultova kyvadla, model atmosfér plynných planet včetně vodního “tornáda”. Z blízka mohli studovat také různé zkameněliny, meteorická skla či vzácné druhy meteoritů. Příběhem Sluneční soustavy je provedl zkušený moderátor. Žáci obdrželi pracovní list, který vypracovali během prohlídky exploratoria.

J. Kopková