Důležité upozornění!

Vážení rodiče, z důvodu narůstajícího počtu respiračních potíží, nachlazení a chřipky Vašich dětí, jsem požádal o doporučení postupu k zabránění dalšího šíření onemocnění KHS Brno. Na základě tohoto doporučení a metodického pokynu MZ ČR , jsem se rozhodl uzavřít školu – včetně školní družiny ve dnech 29.1.2015 – 4.2.2015.

Vysvědčení bude nemocným žákům vydáno se zpožděním – po ukončení ,,chřipkového,, uzavření školy. Ostatní žáci obdrží vysvědčení zítra 28.1.2015.                                                                                                                                                             Richard Mach ředitel školy

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ, JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO Tel.: 545 113 091

e-mail: sekretariat@khsbrno.cz ID: jaaai36

Číslo jednací:KHSJM 03546/2015

Spisová značka: S-KHSJM 03546/2015/EPID/Boh

Vyřizuje: MUDr.Radka Boháčová

Telefon: 541126410 E-mail: radka.bohacova@khsbrno.cz

V Brně dne 27.1.2015

 

Vážený pan

Mgr.Richard Mach

ředitel školy

ZŠ Kuřim, Jungmannova 813

Jugmannova 813

664 34 Kuřim

Vážený pane řediteli,

v souladu s "Metodickým pokynem Hlavního hygienika ČR" ze dne 28.12.2009 a se "Sdělením MŠMT k úpravě organizace školního roku ve školách a školských zařízeních postižených chřipkovou epidemií" Vám doporučuji rozhodnout o uzavření školy z důvodu vysoké nemocnosti žáků a zaměstnanců školy pro akutní respirační onemocnění na dobu od 29.1. do 4.2.2015 včetně. O opatření je nutné informovat rodiče. Toto doporučení je vydáno na základě Vašeho sdělení o vzestupném trendu nemocnosti žáků, dnes nemocnost žáků dosahuje 45%, a na základě aktuální epidemiologické situace v regionu.

S pozdravem MUDr.Radka Boháčová v.r. vedoucí odd. epidemiologie ÚP Brno KHS JmK se sídlem v Brně .