Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda 2012/2013.

V listopadu proběhlo školní kolo olympiády v dějepisu.

Tematické zaměření letošního ročníku je ´Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím´.

Nejúspěšnějšími řešiteli olympiády byli:

1 - 2. misto Kamila Smrčková a Adéla Šlosarová z 9.A. Obě získaly 67 bodů

3. místo Marija Slavik z 9.A  získala 66 bodů

4. místo Barbora Kubíková z 9.B získala 65 bodů

5. místo Michal Škára z 9.A získal 58,5 bodu

6. místo Sylvie Vodková z 9.B získala 57 bodů

7. místo Marek Polák z 9. B získal 36 bodů

Maximální počet bodů byl 70. Úspěšnými řešiteli jsou všichni žáci, kteří splnili správně 60 % úkolů (t.j. 42 bodů). Úspěšní řešitelé mohou postoupit do okresního kola, které se bude konat koncem ledna na gymnáziu v Tišnově. Postupující čeká náročná příprava.

Všem, kteří se zúčastnili školního kola, děkuji za odvedenou práci navíc. Postupujícím do okresního kola blahopřeji.

Chcete-li si splnit úkoly dodatečně, nezávazně, abyste si zjistili, jak byste uspěli, otázky ke školnímu kolu najdete na stránkách školy v předmětu dějepis.

 Mgr. Tamara Vacková