Daruj knihu do školní knihovny

Vážení čtenáři, rodiče a přátelé školy,

chcete obohatit naši školní knihovnu? Chcete se s námi podělit o Vámi již přečtený příběh a seznámit nás s Vaším oblíbeným knižním hrdinou? 
Udělejte radost i dalším čtenářům a věnujte nám knihu vhodnou pro čtenáře školního věku! Do každé knihy bude vepsáno dárcovo jméno.

Předem děkujeme všem dárcům. Základní škola Jungmannova Kuřim