Daruj knihu 2013 statistika

Děkujeme všem žákům, kteří darovali knihu do školní knihovny.

Díky Vám se knihovna rozrostla o 172 knih!!

Děkujeme za spolupráci.