Atletický trojboj 1. stupeň ZŠ

Termín: Pondělí 23. 6. 2014

Místo: Školní hřiště ZŠ Kuřim Jungmannova

Kategorie: I. (ročník 2007-2004) dvě dívky a dva chlapci

II. (ročník 2004-2002) dvě dívky a dva chlapci.

Závodí osmičlenná smíšená družstva složená z žáků a žákyň

Disciplíny: Sprint 50 m

Skok do dálky

Hod kriketovým míčkem