8.B na Lipce

Dne 27.5. jsme byli na exkurzi na Jezírku, školském zařízení zaměřeném na environmentální vzdělávání. Náš program se nesl v duchu vody, povodní. Nejprve jsme si nadepsali myšlenkovou mapu o vzniku, příčinách a důsledcích povodní, vyzkoušeli jsme si pomocí pantomimy vyjádřit pojmy týkající se vody, sestavovali jsme koloběh vody, koukali na modely hrází a různé toky řek.

Sehráli jsme si situaci, kdy někteří z nás byli občané malého městečka, kde protékala řeka. Jiní zástupci firmy pro rybolov, výstavbu vodní elektrárny a farmáři. Měli jsme za úkol se nějak rozumně dohodnout, jak využít řeky ve vesnici a jestli budou všechny čtyři strany spokojené.

Na závěr jsme shlédli smutnou prezentaci o vysychání některých jezer v důsledku zásahu člověka.

Celý den jsme si skvěle užili, jen počasí mohlo být o kousek lepší.