365 „DNŮ“ ZEMĚ

    19. dubna proběhla na Základní škole Jungmannova jedna z částí projektu s názvem 365“DNŮ“ZEMĚ.V tento den se naše škola připojila k celosvětovým oslavám Dne Země.
     Žáci i učitelé se na celou akci připravovali v dostatečném předstihu v mnoha předmětech. V hodinách slohu jsme si povídali o tom, jak se sami zapojujeme do ochrany životního prostředí, v přírodopise jsme si vysvětlovali, co to vůbec je ekologie a proč se bez ní neobejdeme a ve výtvarné výchově vznikly hezké plakáty.

     Bohužel nám tento den nepřálo počasí, a tak proběhla celá akce ve třídách. Zde žáci pracovali s nejrůznějšími informačními materiály a pracovními listy. Také se ze školního rozhlasu dozvěděli o historii Dne Země a jeho významu. I plánovaná výsadba ovocných stromků do školního sadu se musela odložit na příznivější dobu.

      Přesto věříme, že si žáci odnášeli domů alespoň poznání, že příroda kolem nás potřebuje naši pomoc a za její stav nese kousek odpovědnosti každý z nás.