Vídeň

Již tradičně pořádala naše škola květnový poznávací zájezd do Vídně – evropské metropole na Dunaji, založené Římany, někdejšího sídla císařského dvora, města valčíků a kaváren.

Poznávacího zájezdu se účastnilo 51 žáků sedmého, osmého a devátého ročníku.

Během cesty nás průvodkyně seznámila s rakouskou historií a také s nejvýznamnějšími rakouskými osobnostmi. Samotnou prohlídku Vídně jsme započali návštěvou Technického muzea.

Hudební nástroje, které samy hrají, funkční parní stroje, skutečnosti odpovídající důl na kamenné uhlí - tyto exponáty Technického muzea ve Vídni lákají návštěvníky k tomu, aby nad nimi žasli, zúčastnili se a vyzkoušeli je. 

Následovala procházka historickým středem, během níž jsme se seznámili s nejvýznamnějšími památkami vídeňského centra, k nimž bezesporu patří komplex Hofburg, Dóm Sv. Štěpána, Korutanská třída, pěší zóna Na Příkopech aj. Zbyla i chvilka na nákupy něčeho dobrého k snědku, případně malého dárečku. Vrcholem celého zájezdu byla návštěva Prátru, obrovského zábavního parku s bohatou historií, neopakovatelnou atmosférou a neobyčejně velkou nabídkou atrakcí.